Дрехи Втора употреба

Секънд хенд брандът Remix поставя акцент върху стряскащата тенденция на свръхпроизводство на дрехи с ниски цени и още по-ниско качество, които овехтяват в момента, в който напуснат магазина. Вместо това Remix дава втори шанс на хубавите дрехи.

 

Нека разкажем малко повече за дрехите втора употреба и ползите от тях. Важно е да Ви благодарим, че сте съзнателни жители на планетата и че пазарувайки в REMIX.BG подпомагате опазването на ресурсите на Земята и съдействате за намаляването на токсичността в почвите и водите, причинена от човешката дейност!

 

Доклад на Европейската Комисия сочи, че производството на дрехи допринася за между 2 и 10% от вредните влияния на човека върху природата. Поради това, въпреки че тази индустрия не е най-големият замърсител на природата, нарастващото търсене и производство на дрехи увеличава притесненията от нея. Съответно тенденцията за увеличено търсене и използване на качествени секънд хенд дрехи в Европа са логичният отговор на тази заплаха.

 

Специално изследване, проведено от трима учени от Техническия университет на Дания и публикувано през 2010 г. дава конкретни цифри и обобщава резултатите от многобройни проучвания, провеждани през 21ви век за ползите от секънд хенд дрехите. Целта на доклада е да оцени дали и в какви размери съществуват ползи за природата от покупката на секънд хенд дрехи.

 

Докладът е базиран както на научни данни, така и на проучване сред над 2000 потребители на дрехи в Дания, Швеция и Естония. Заключителните резултати сочат значителни ползи от продажбата на секънд хенд дрехи. Един от интересните примери са следните данни: когато 100 секънд хенд панталона от полиестер и памук бъдат продадени, вместо да бъдат произведени 100 нови, се постигат следните положителни за околната среда резултати:

- с 23% се намаляват ефектите върху глобалното затопляне

- с 20% намалява консумацията на природен газ и петрол

- с 45% се намаляват токсините във водата, създадени от човека

- с 30% се намаляват токсините в почвата, създадени от човека

- с 25% намалява боклука от производството на 100те панталона

 

Обобщаващият доклад на Техническия университет на Дания,цитиран по-горе, както и публикациите на Европейската Комисия, дават реални доказателства, че секънд хенд дрехите имат осезаем и важен ефект в процеса на опазването на околната среда и изграждането на устойчиви икономики. Именно затова промотирането на този вид пазаруване е важно за всички ни.

 

Reuse. Reduce. REMIX.BG